FERD


FERD
Tek, bir, yekta. Eşi, benzeri olmayan. Bîhemta olan.(Kâinatın âlemleri, envâları ve unsurları öyle birbiri içine girift olarak girmiştir ki, kâinatın hey'et-i mecmuasına mâlik olmayan bir sebeb hiçbir nev'ine, hiçbir unsuruna hakiki tasarruf edemez. Adeta İsm-i Ferd'in cilve-i vahdeti, bütün kâinatı bir vahdet içine almış; herşey o vahdeti ilân ediyor. Meselâ: Bu kâinatın lâmbası olan Güneşin bir olması, umum kâinat, birinin olmasına işaret ettiği gibi; zihayatların çevik ve çalak hizmetçileri olan hava un

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • Ferd — Infobox Company company name = Ferd Holding company company type = Private foundation = 1778 founder = location = Bærum, Norway key people = Johan H. Andresen, Jr. (CEO) Grace Skaugen (Chairman) area served = Norway industry = Holding products =… …   Wikipedia

  • ferd — noun An army, host See Also: here …   Wiktionary

  • FERD — • Fül Element Rupture Detection ( > IEEE Standard Dictionary ) • Facility and Equipment Requirements Document NASA …   Acronyms

  • Ferd — Provenance. Forme anglo saxonne de Fernand. Vient du germain frido et nanths Signifie: paix et courageux Se fête le 27 juin. Histoire. Saint Fernand, soi disant évêque de Caïazzoen Italie, n a jamais existé. Des reliques de Saint Ferdinand,… …   Dictionnaire des prénoms français, arabes et bretons

  • FERD — [1] Fül Element Rupture Detection ( > IEEE Standard Dictionary ) [2] Facility and Equipment Requirements Document ( > NASA Acronym List ) …   Acronyms von A bis Z

  • ferd — sb. == army. RG. 19, 204. AS. fyrd …   Oldest English Words

  • Ferd — Weg oder Richtung …   Hunsrückisch-Hochdeutsch

  • ferd — (A.) [ دﺮﻓ ] 1. tek. 2. birey …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • ferd — tek; yalnız olan şey; eşi olmayan; tek olan sayı …   Hukuk Sözlüğü

  • ferd — …   Useful english dictionary